Klasická výstavba, průmyslové objekty, rekonstrukce

 Průmyslová výstavba, ať už stavba nových montovaných hal nebo častěji různé rekonstrukce a permanentní údržba areálů větších firem, byla dříve naší stěžejní prací. Různé spodní stavby pro montáž ocelových hal byly zejména v devadesátých letech běžné. S postupným úpadkem průmyslových podniků na Novopacku však těchto staveb ubývalo nebo se postupně přesouvaly k malým soukromým investorům.

Stěžejní pro naší firmu je nepřetržitá rekonstrukce Pivovaru Nová Paka a.s., kde provádíme opravy fasád veškerých objektů, vnitřní opravy a sanace. Zajímavé a technicky náročné jsou zejména práce ve specifických podmínkách podzemních sklepů.

Příležitost k návratu  stavět průmyslové objekty a konstrukce ocelových hal nám dali v poslední době také osvícení majitelé firmy El Nino, s.r.o. v Nové Pace.

 
 • Revitalizace v administrativní budově Pivovaru Nová Paka a.s. Nová Paka

  Revitalizace v administrativní budově Pivovaru Nová Paka a.s. Nová Paka

  2016
 • Opravy fasád Pivovar Nová Paka

  Opravy fasád Pivovar Nová Paka

  2002-2015
  administrativní budova

  Opravy fasád v areálu Pivovaru

  Vnější fasády k rybníku byly částečně sanovány již na počátku 90. let, ovšem jejich lesk se rychle ztrácel a jak jsme při opravě zjistili, ne vždy se postupovalo fundovaně. Fasády vnitřního parteru areálu byly zanedbány úplně a pamatovaly ještě předválečné soukromé časy s komunistickými necitlivými zásahy. Při konsolidaci majitelských práv po roce 2001, toto byl jeden z prvních cílů nových majitelů pivovaru - zajistit důstojné přivítání návštěvníků a obchodních partnerů slušným vzhledem areálu a tím také navrátit víru v kvalitu zdejšího výrobku.

  První částí opravené fasády se stala severní strana administrativní budovy, na ní postupně navazovaly další stěny ve vnitřní části areálu, budova varny, vodního hospodářství a nakonec nákladová rampa s lahvovnou. Její severní strana pro množství betonových a ocelových průvlaků byla zateplena 15cm ETICS pro zamezení kondenzace a omezení nebo úplné vyloučení parního topení.

  Po těchto zkušenostech jsme byli vypuštěni i na veřejnost a v roce 2007 zahájili postupnou rekonstrukci fasád od západní strany administrativní budovy, přes jižní průčelí s hvozdem, varnu až k fasádam na sklepení a nástavbě stáčírny PET. Zejména stěna přilehlá k silnici (a řádně dotovaná vlhkostí a solemi) a z druhé strany ochlazovaná sklepem, výdechy CO, kvasinkami, byla z pohledu sanace velmi technologicky náročná.
  Současně proběhlo i zrestaurování sgrafit ve výklencích jižní stěny.

  V 2015 došlo k opravě posledních částí fasád celého areálu a to budovy lahvovny a sociálního objektu. Do šaten byl také zbudován zcela nový  vstup z ocelového schodiště s lehkým přístřeškem. Tím bylo završeno téměř třínáctileté úsilí o navrácení důstojného vzhledu celého areálu novopackého pivovaru.

 • Oprava prostoru pod varnou pivovaru Pivovar Nová Paka

  Oprava prostoru pod varnou pivovaru Pivovar Nová Paka

  2015

  Dlouho diskutovaný a upozaďovaný prostor pod varnou se dostal na řadu konečně na počátku roku 2015. Stěny silně napadené plísní díky vysoké vlhkosti, navíc silně zasolené díky staré zátěži od původních solankových nádrží v sousedním prostoru. Betonové podlahy též v dezolátním stavu působením zejména cukru a louhů z vyplachování varných tanků . Rekonstrukce se nakonec neplánovaně protáhla na dvojnásobný objem, protože se neustále objevovaly další a další defekty po odstranění omítek či podlah. Též jsme nad uvažováný rámec minimalizovali volně tekoucí technologickou vodu a téměř vše svedli do potrubí.

  Netradičně byly použity čistě vápenné omítky na bázy trasového vápna a s technologií sanace omítek byl nápomocen ing. Bednář z firmy KEIM.

 • Rekonstrukce historické místnosti vedení pivovaru Pivovar v Nové Pace

  Rekonstrukce historické místnosti vedení pivovaru Pivovar v Nové Pace

  2015

  Rekonstrukce kanceláře ředitelny  - po několika letech odkládání prací jsme ihned na počátku ledna 2015 zahájili celkovou opravu místnosti včetně nového nábytku a dřevěné podlahy. Opět dle návrhu a vizualizace ing.arch. Martina Doubka, splečnou snahou bylo navrácení důstojné podoby interiéru z dob počátku existence novopackého pivovaru. Startovacím impulsem bylo objevení a zrestaurování původního kancelářského stolu z dob legendárního sládka ing. Bernarda, který bude opět sloužit svému účelu.

  Staré omítky byly značně poškozené, vyspravované různými dobovými zásahy, bohužel většinou z doby státního hospodaření. Po oškrabání štuku se objevily nádherné původní kaseinové nebo anilínové malby a bordury. které bychomuž  jen stěží dnes dokázali obnovit, takto zůstaly zachovány pro další generaci pod novodobou omítkou.                 

  Po odkrytí koberce a několika vrstvev linolea jsme našli rozdrcenou původní mazaninu o síle pár centimetrů a pod nesourodý násyp. Vzhledem ke snaze pokládat  dřevěnou podlahu co nejdříve, jsme novou mazaninu provedli z rychlovazného cementu a za tři dny se mohla začít pokládat dubová podlaha a poté ihned kompletovat nábytek.   Vedení novopackého pivovaru přejeme, aby se v novém prostředí cítilo dobře a padaly zde pouze dobré rozhodnutí !         

 • Rekonstrukce Hokejky 2.np Zimní areál v Nové Pace

  Rekonstrukce Hokejky 2.np Zimní areál v Nové Pace

  2015

  Velice šibeniční termín si pro nás nachystal zadavatel TJ Bruslařský klub pro chystanou rekonstrukci budovy Hokejky pro zázemí restaurace a ubytování. Vzhledem k tomu, že stavbu z části spolufinancovaly evropské dotace s uzávěrkou v květnu 2015 a práce mohly být zahájeny až po skončení sezony na konci března, měli jsme plné roce, nohy i hlavy , abychom stavbu zdárně dokončili a zkolaudovali v termínu. Přes klopotný průběh se vše podařilo.

 • Modernizace chlazení Zimního stadionu Nová Paka

  Modernizace chlazení Zimního stadionu Nová Paka

  2014

  Pro generálního zhotovitele PRŮMCHLAD s.r.o. jsme prováděli na sklonku roku 2014 dodávku stavební části a celkovou opravu budovy kompresorovny, včetně nové fasády, která zapadá do celkové koncepce nového vzhledu Zimního stadionu. Nová technologie přinese nejen úsporu energetických nákladů, ale i radikální omezení množství nebezpečného čpavku v technologickém okruhu.

 • Přístavba haly El Nino Nová Paka

  Přístavba haly El Nino Nová Paka

  2013

  Hala El Nino, Nová Paka

  Trochu jiný druh stavařiny, zavzpomínali jsme na dávná 90. léta, kdy jsme takové haly stavěli pravidelně. Za zmínku stojí kvalitní návrh subtilní rámové OK, která byla opatřena někde až šestinásobným požárním nátěrem. Nadstandardní tloušťka izolace PIR v obvodových panelech zajišťuje investorovi minimální provozní náklady na vytápění .

  Zároveň se stavbou skladové haly byly rozšířeny parkovací plochy kolem haly, částečně asfaltové a opěrná zídka k sousednímu areálu.

 • rekonstrukce hokejového klubu a restaurace Zimní stadion v Nové Pace

  rekonstrukce hokejového klubu a restaurace Zimní stadion v Nové Pace

  2012

  S celkovým rozvojem zimního stadionu a po modernizaci vedlejšího lyžařského areálu Máchovka se současný stav restaurace, tzv. Hokejky, stal již značně přežilým a provozovatel se rozhodl k radikálnímu kroku celkové rekonstrukce. Osvícený nápad vedl k zadání architektonické studie osvícenému architektovi ing.arch. Martinu Doubkovi a ta nadchla investora natolik, že začal okamžitě jednat.                                                          Při stavbě jsme se striktně drželi tohoto návrhu a výsledek můžete porovnat při návštěvě sami. Takový horký čaj se slivovicí po lyžování s dětmi nebo pivko po hokejovém zápase....

 • Rekonstrukce Pivovaru Nová Paka Nová Paka

  Rekonstrukce Pivovaru Nová Paka Nová Paka

  2002-2015

  Rekonstrukce Pivovaru

  Nabídka ba pokračování obnovy pivovaru byla zásadní pro rozhodnutí osamostatnit se a v roce 2004 založit vlastní malou stavební firmu. Do té doby jsme se podíleli na stavebních pracech jako součást větší firmy Build s.r.o. Jičín. Kromě větších celků jako jsou opravy fasád celého areálu, rekonstrukce kolem kotelny, úpravy na varně  , jsme se podíleli také na :

  • postupné sanace a obklady stěn a kleneb ve sklepení a spilkách
  • opravy omítek, maleb, obkladů v kancelářích, laboratoři, expedici, vrátnici
  • rekonstrukce pohledu a podlah na lahvovně a vodním hospodářství v 2.np
  • sanace vlhkých stěn, zateplení podhledu a podlahy ve stáčírně PET
  • rekonstrukce skladů sudů, lahví a PET, prostoru pasterizace
  • oprava prostor kompresorovny
  • obnova historické zasedací místnosti
  •  podchycení a odvedení balastních a srážkových vod v prostorách bývalých lednic apod.
  • obnova pivovaru kolem roku 2008, vč. naší činnosti, byla  popsána v publikaci Industriální stavby v pivovarnictví nakladatelství MISE http://www.4-construction.com/cz/clanek/novogoticka-budova-chloubou-nove-paky/
 • Zastřešení uhelny a budova odpopílkování kotelny Pivovar Nová Paka

  Zastřešení uhelny a budova odpopílkování kotelny Pivovar Nová Paka

  2005-2006
  kotelna s přístřeškem uhelny

  Zastřešení uhelny a nová budova technologie odpopílkování kotelny

  S měnícím se vzhledem fasád bylo nutné i esteticky včlenit špinavé provozy kolem kotelny. Vznikla nová ocelová hala pro skládku uhlí, kterou lze celou ukrýt za obrovskými sekčními vraty. Později navázala demolice poničené plechové konstrukce odpopílkování a výstavba od základu nové zděné budovy, ovšem v tradičním kabátě rekonstruovaných fasád se šambránami a lizénou. Nového kabátu se dočkala i samotná kotelna

  V poslední etapě se v roce 2012 měnil záložní kotel na uhlí, který ještě pamatoval 1. republiku. Pro novou technologii jsme v šibeničním termínu krátké odstávky demolovali staré vyzdívky původního kotle, připravovali spodní stavbu s nutnou statickou úpravou suterénu a povrchové úpravy vnitřních prostor.

 • Rekonstrukce varny Pivovar Nová Paka

  Rekonstrukce varny Pivovar Nová Paka

  2005

  Rekonstrukce varny a přestavba haly na ochutnávkovou restauraci

  S novou koncepcí vedení se hledal prostor pro reprezentaci a ochutnávku místního piva. Zadání jsme pojali jako retro prostor  z doby výstavby pivovaru na konci 19.stol. Přízemní část má připomínat podloubí s diagonální dlažbou náměstí, kóje se stoly jednotlivé fasády domů, fotky jako okna...Nevím však, zda nějaká exkurze tento motiv zaregistrovala... Mrkající, přesto ohlasy návštěvníků jsou pozitivní a pevně doufáme, že jim zde chutná.

 • Rekonstrukce a polidštění restaurace Lázně Bělohrad

  Rekonstrukce a polidštění restaurace Lázně Bělohrad

  2004

  Rekonstrukce a polidštění restaurace U Sehnalů

  Jedna z forem spolupráce s Pivovarem Nová Paka a.s. byla i zvelebování pronajatých hostinců a restaurací. Jedním z nich byl i tento oblíbený u kostela. Původní interiér pamatoval ještě časy komunistické umakartové éry. Zadání bylo prosté - udělat z tohoto neosobního prostoru naopak útulné a přívětivé místo k posezení u novopackého piva. Samozřejmě bez větších nákladů...

  Zda se nám to povedlo, posuďte sami. Inspirací nám tehdy byly autentické tyrolské hospody ze salaší, ovšem neměli jsme k dispozici stoleté dřevo ošlehané alpskými větry...