Výstavba klasických domů , rekonstrukce

Za poslední šest let tvoří výstavba rodinných domů hlavní část naší stavební produkce. Patří sem zejména novostavby v okolí Nové Paky a Jičína, všechny bez rozdílu v nízkoenergetickém standardu. Dle našeho přesvědčení nemá význam stavět  domy, které slouží běžně i padesát let do další přestavby, v horší energetické kvalitě a zaplatit za tuto dobu desetinásobně větší sumu za topení, než za samotnou stavbu. Je to na úkor investora, jeho finančních prostředků, ale i celé společnosti.

Zabýváme se i rekonstrukcemi starší zástavby, vilek z před a poválečné doby. Pokud je to jen trochu možné, opět klademe důraz na výrazné zlepšení energetických vlastností stavby, příjemné vnitřní klima, maximální využití přírodních materiálů.

Od roku 2013 se opět rozjela státní podpora pro majitele soukromých domů NZÚ 2013, která může usnadnit a urychlit rekonstrukci naprosto nevyhovujících starších domků, které se chovají spíše jako sálavé zářiče. Pochopitelně jsme zapsáni v programu jako odborná dodavatelská firma a rádi pomůžeme s optimalizací stavebního řešení a samotnou stavbou.

Všechny naše stavby, nejlépe ještě ve fázi projektu, konzultujeme s architekty, hledáme ideální proporce. S pokorou přiznáváme, že úkol techniků stavařů je kvalitně stavět, vytvářet hmotu, ale navrhovat a konstruovat by měli architekti, kteří mají cit pro estetiku, utváření prostoru, materiálovou harmonii.

 
 • Rekonstrukce historických budov v areálu Hrad a zámek Staré Hrady

  Rekonstrukce historických budov v areálu Hrad a zámek Staré Hrady

  2015-2016

  Koncem 2014 jsme byli pozváni ke konzultaci a následně k sanaci a odvodnění hospodářské budovy v areálu Hrad a zámek ve Starých Hradech. Všechny místnosti byly v minulosti zavezeny sutí a jílovou zeminou, které bylo nutné opět odvozit a vyčistit. Řádné odizolování neylo možné a tak jsme podlahy odrenážovali do vnější opravené kanalizace a štěrkový násyp provzdušnili systémem potrubních kanálků s vývodem na střechu. Mazanina není dotažena až ke stěnám pro možnou difuzi vlhkosti do prostoru. Některé zdivo pracně vyspravil místní kameník a zůstalo přiznané, na zbývajících stěnách i klenbách byla provedena nová čistě vápenná omítka. Nakonec byla provedena dlažba z původních očištěných půdovek. Tyto prostory tří místností budou v budoucnu sloužit návštěvníkům jako další expozice či ochutnávková vínotéka.

  Podél objektu byl také zbudován nový chodník z kamenných kvádrů, který nahradil nevhodné betonové dlaždice.

  V roce 2016 jsme podobným způsobem opravili i vedlejší místnost, která bude sloužit jako přípravna jídel s pecí na pizzu, otevřeným ohněm a jako zázemí pro personál.

  V tomto roce také sociálky prošly celkovou rekonstrukcí, citlivě skloubené historické zdivo, tesařské konstrukce dveří či kování a moderního designu nových sanitárních zařízení. Dokonce se podařilo s velkým úsilím vybudovat WC kabinu pro tělesně postižené návštěvníky.

 • Pasivní dům z vápenopískových cihel Nová Paka

  Pasivní dům z vápenopískových cihel Nová Paka

  2014-2015

  Kousek od našich dvou největších staveb poslední doby jsme převzali na dokončení hrubou stavbu z VPC, která má splnit ty nejpřísnější energetické požadavky pasivního standardu. Investor s námi nejprve konzultoval některé detaily zateplení a předsazené montáže oken, později pronesl větu, která se dobře poslouchá : "...a nechcete to nakonec postavit celé ?" Samozřejmě a rádi, protože nás pasivní domy baví Mrkající.   

  Tvar a řešení domu jakoby vypadly z učebnice nízkoenergetického stavění, ale některé detaily jsme museli zefektivnit či zjednodušit nebo dokonce předělat, jako např. umístění parobrzdy a tloušťku izolace pod střechou, přerušení tepelného mostu v prazích dveří. Dále  systém topení doplnit o stěnové topení a změnit zdroj tepla z elektrokotle na TČ vzduch-voda. V lednu 2015 jsme ve spolupráci v firmou CIUR a.s. provedli Blower-door test B pouze pro naši kontrolu, vzhledem k tomu, že jsme nemohli ovlivnit těsnost HS portálů a šetrnou montáž elektro, je výsledek slušný - n=0,38.

  Nyní je je dům zcela dokončen, investora čekají pouze drobné práce kolem domu a vytoužené stěhování. Přejeme hezké bydlení.

 • Stodola a sklad pro hospodářské stavení Levínská Olešnice

  Stodola a sklad pro hospodářské stavení Levínská Olešnice

  2014

  Na jaře 2014 nás oslovil majitel hospodářské usedlosti v nádherném místě poblíž Levínské Olešnice. Původní, dožilá stodola už nesplňovala požadavky, a tak na stejném místě vyrostla nová masivní stodola, sklad, garáž, sušárna dřeva, i možná v budoucnosti společenský prostor, dohromady. Na zděném omítnutém přízemí je dřevěná kostra krovu s modřínovým obložením štítů. Stropy jsou taktéž tradiční trámové s povalem. Striktní požadavek investora zněl jasně - rychlost a kvalita. Doufáme, že jsme obstáli.... Od zahájení výkopu základových pasů po položení tašek na střechu uplynulo pouhých 35 dní !   Poté probíhaly již jen dokončovací a kosmetické práce.

 • Rekonstrukce řadovky v nízkoenergetickém standardu Nová Paka

  Rekonstrukce řadovky v nízkoenergetickém standardu Nová Paka

  2014

     Po Novém roce 2014 jsme zahájili celkovou rekonstrukci řadovky Na Cihlářce v Nové Pace. Důkladné je zejména zateplení celého pláště budovy, včetně nových podlah v přízemí. Tam byla netradičně přesunuta hlavní obytná část domu s obytnou terasou. Fasádu, pro tento typ zástavby zcela netradičně, ozvláštňuje dřevěný obklad z modřínových prken bez ošetření olejem. Bude záležet na majitelích, zda ho nechají přirozeně stárnout a šedivět nebo podlehnou české "lazurovací luxolové" mánii.... Dům je registrován v dotačním programu Nová zelená úsporám 2013, doufejme, že se majitelům podaří proklestit byrokratickým martyriem, na naší firmě pak bylo, aby stavba splnila přísná kriteria programu po stavební a energetické stránce.                                                                                                                          K nejnáročnějším oříškům celé stavby patřila celková výměna střešního souvrství, kdy jsme museli co nejrychleji odstranit více než 30 m3 suti,asfaltu,směsi násypů a betonu a provést nové zateplení plochy i atiky včetně parozábrany na stávající betonovém desce stropu a opravit napojení původních krytin na sousedních objektech. Nová PVC folie krytá kačírkem vše úspěšně zakončila za celkových 10 dní.                                                         Pokud to jen bylo možné, použili jsme po dohodě s INV maximum přírodních materiálů - původní parkety i nové dvouvrstvé dubové lamely jsou olejovány, na fasádě i terase přírodní sibiřský modřín, štípaný těrchovský pískovec na opěrné zídce u terasy.

 • Rodinný dům se stodolou Nová Paka

  Rodinný dům se stodolou Nová Paka

  2012-2014

  Pasivní rodinný dům se stodolou

  Další z rodiny úsporných domů, tentokrát v klasické zděné verzi . Do procesu plánování jsme vstoupili po ukončení stavebního řízení, takže přeměna konstrukce na výhodnější dřevostavbu by byla neefektivní. Přesto jsme ještě stihli řešení zoptimalizovat z pohledu spotřeby i dispozice. Za cenu standardního domu má zákazník dům energeticky pasivní, díky architektovu kvalitnímu návrhu tvaru a dispozice domu. Dům neobsahuje žádné  nadbytečnosti, které stavbu prodražují, někdy i hyzdí a zadělávají na budoucí problémy při opravách.

  Netradičním způsobem je řešeno vytápění – teplovodní systém v těžkém akumulačním stropu vyhřívá zároveň přízemí i podkroví, nikde ani stopy po vytápěcích tělesech. Zdrojem je kompaktní jednotka TČvzduch-voda, která se stará o vytápění, rekuperační větrání i ohřev TUV. Jako záložní zdroj slouží vyzděné polotěžké akumulační kamna s hypokaustem, které dokáží vyhřát celý dům a zároveň nepřetápět interiér.

  Malá reportáž o tomto domě se objevila i na portále  TZB.info   http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/12033-na-navsteve-v-pasivnim-dome-s-okny-progression

 • Rekonstrukce evangelické fary Jičín

  Rekonstrukce evangelické fary Jičín

  2011-2012; 2013-2014

  Rekonstrukce evangelické fary v Jičíně, 2011 - 2014

  Bývalá Marečkova vila z počátku 20. století vystavěná v secesním slohu bohužel v poválečném období značně chátrala. Pokus o nápravu nastal až v 90.letech několika neodbornými opravami. V roce 2011 se podařilo sboru ve spolupráci s MAS Jičínské zahrady sehnat prostředky na nutnou sanaci dřevěných stropů, které již byly zasaženy dřevomorkou. V 1. etapě prací byly kompletně sanovány, částečně vyměněny a vyztuženy dřevěné stropní konstrukce. Současně došlo  i k zateplení podkroví a k rozvodům instalací pro další etapy.

  Ve 2. etapě v roce 2012 se kompletně rekonstruovaly dvě místnosti v 2.NP, které nyní slouží jako sborová místnost pro různé aktivity, zejména mládeže a druhá pro kancelářský provoz

  Nyní probíhá 3. etapa, a to výstavba sociálního zázemí s kuchyňkou a kompletními instalačními rozvody v 2.NP

 • Nízkoenergetický dům s kamennou fasádou v Nové Pace Nová Paka

  Nízkoenergetický dům s kamennou fasádou v Nové Pace Nová Paka

  Nízkoenergetický dům s kamennou fasádou

  Druhá spolupráce s arch. Šantavým, tentokrát kompaktnější návrh, rozvolněný v oblých tvarech a použití řady přírodních materiálů. Podobně jako dům s režnou fasádou v sousedství, i tento návrh vzbuzuje emotivní diskuse, od pochvalných  uznání až po odmítavé reakce a nepochopení.

  Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobeton, takže stavba svým tvarem připomínala spíše pevnost Hanička v orlickém pohraničí. Další materiály však už jsou povětšinou na přírodní bázi - vnější tepelná izolace ze lněných rohoží (podobné konopí), vnitřní jílové omítky, dřevěné olejované podlahy i schodiště, kamenný obklad fasády. Pozitivní vliv měl pohodový přístup investorů i projektanta a jejich jasná představa o konečné podobě domu.

  Podrobnosti v sekci Rozestavěno

 • Avantgardní RD s režnou fasádou Nová Paka

  Avantgardní RD s režnou fasádou Nová Paka

  2009-2011

  Avantgardní RD s režnou fasádou , 2009-2011

  Naše dosud největší a nejnáročnější stavba podle návrhu arch. Šantavého z Prahy. Neobvyklé nadčasové postupy a materiály, včetně vakuové izolace, větrané fasády, železobetonového skeletu bez jediného pravého úhlu…

  Obrovské množství detailů, koordinace technologií a řemesel byly někdy na hranici našich technických i psychických možností, ale díky nadhledu a pozitivismu investora se vše dařilo zvládnout.  Precizní přístup  přinesl své ovoce a dům upoutá každého návštěvníka. 

 • Nízkoenergetický tradiční dům Na Čeřovce Jičín

  Nízkoenergetický tradiční dům Na Čeřovce Jičín

  2011-2012

  Nízkoenergetický  tradiční dům Na Čeřovce v Jičíně , 2011

  - opět klasická konstrukce, zdivo tl. 250mm + 200mm zateplení EPS, monolitický deskový strop

  - v průběhu výstavby jsme zasáhli společně s architektem do ztvárnění fasády

  - zvolili jsme kompromis s ohledem na nižší náklady s cílem potlačit hmotu domu a sjednotit otvory do parapetních pásů.

  Troufáme si tvrdit, že je to důstojný reprezentant výstavní jičínské čtvrti, navíc spolupráce s investorem byla příkladná a naprosto bezkolizní.

 • Nízkoenergetický dům v Allanových sadech Jičín

  Nízkoenergetický dům v Allanových sadech Jičín

  2010-2011

  Nízkoenergetický dům v Allanových sadech v Jičíně, 2010

  Klasická zděná konstrukce, s keramickými stropními panely, zdivo tl. 250mm + 200mm zateplení EPS,  dřevěný obklad fasády z MD + UV odolná folie. Tvar domu je uměřený, hmoty se vkusně prolínají a vnitřní pokoje jsou překvapivě prostorné.

  Troufáme si tvrdit, že mezi povětšinou kýčovitými katalogovými domky se tento tváří důstojně a sebevědomě. Svou roli sehrává i vkusně ztvárněná zahrada a s citem zařízený interiér domu. Poklona paní domácí!

 • Rekonstrukce usedlosti Vrchovina, Nová Paka

  Rekonstrukce usedlosti Vrchovina, Nová Paka

  2009-2010

  Rekonstrukce usedlosti ve Vrchovině, 2011-2012

  Zděná klasická chalupa patřící k zemědělské usedlosti ve Vrchovině. Původně mělo jít o kosmetické úpravy, s bližším poznáním celkového stavu a nejistého výsledku, jsme se s investorem domluvili na celkové rekonstrukci včetně nových základových konstrukcí. V duchu naší filosofie "co nejtenčí nosná zeď a co nejsilnější izolace" jsme použili klasické sendvičové zdivo a zateplení EPS. Podkroví zatepleno klasickou minerální vatou URSA SF 035, velkým oříškem bylo provedení spojité parozábrany přes neuvěřitelné množství prvků krovu a stropních trámů. Na venkovním vzhledu má velký vliv šikovnost tesařské party p. Fučíka z Vidochova i majitele domu, který si spoustu práce prováděl sám.

 • Rekonstrukce hospodářského stavení Uhlíře

  Rekonstrukce hospodářského stavení Uhlíře

  2009-2010

  Rekonstrukce hospodářského stavení v Uhlířích ,  2009-2010

  Z počátku mělo jít pouze o částečnou rekonstrukci stávajícího zděného stavení, které na první pohled vypadalo vcelku zachovale. Při podrobnější diskusi a odkrývání skutečného stavu nakonec investor učinil radikální, bolestivé, ale kvalitu stavby určitě správné rozhodnutí, že zůstane pouze chlév s dvěma nádhernými křížovými klenbami a žebrem. Tyto bylo nutné také staticky sanovat a částečně doplnit.                                        Bourání zajišťoval investor sám s rodinou, naším úkolem byla kvalitní, cenově přijatelná stavba v nízkoenergetickém standardu. Ke kvalitě zateplení pomohla i právě se rozjíždějící dotace Zelená úsporám.

  Investor se zabývá profesionálně památkami, takže jsme nacházeli společnou notu ohledně hliněných omítek, dřevěných podlah, ruční cihelné dlažby v přízemí, přírodních olejových lazur dřevěných konstrukcí.

  Venkovní prostor dotváří dlažba z pískovcových kostek, opěrné zdi z vybouraných štuků, plaňkový plot a mohutný Leonberger.

 • Rekonstrukce a zateplení RD Nová Paka

  Rekonstrukce a zateplení RD Nová Paka

  2007+2011

  Rekonstrukce a zateplení RD

  Na dvě etapy rozdělená celková rekonstrukce vilky ze šedesátých let, tepelně i dispozičně nevyhovující dnešním standardům. Ve své době nadstandardní zateplení fasády 15cm a střechy 30cm vyvolávalo pochybnosti o smyslu a účelnosti, z dnešního pohledu bychom šli určitě ještě dál.

  V 1. etapě jsme zrekonstruovali kompletní vnitřní prostory a osadili nové Eurookna do líce zdiva, což také vyvolávalo dotazy kolemjdoucích. V roce 2011 přišla na řadu nová krytina, zateplení fasády a venkovní terasa s úpravou zahrady.

 • Novostavba rodinného penzionu Vítkovice v Krkonoších

  Novostavba rodinného penzionu Vítkovice v Krkonoších

  2007-2008

  Novostavba rodinného penzionu ve Vítkovicích

  Přímo proti sjezdovce v Aldrově jsme postavili menší penzion vč. mezonetového bytu v nízkoenergetickém standardu. Kvalitní práci odvedla místní kamenická firma p. Kynčla při obkládání sendvičové konstrukce fasády a precizní tesařské konstrukce včetně lomenic parta p. Fučíka z Vidochova.