Certifikáty

Různé vzdělávací semináře, účast na konferencích i veletrzích patří již neodmyslitelně k výbavě každého, kdo hodlá držet krok s moderními trendy stavebnictví i společenského dění obecně. Všichni vedoucí pracovníci firmy absolvovali různé kurzy Centra pasivního domů v Brně.

  • kursy navrhování pasivních domů v letech 2009, 2012
  • kurs výpočtového programu PHPP  pro pasivní domy
  • zdokonalovací kurz provádění pasivních domů při CPD
  • pro programy Zelená úsporám i NZÚ jsme absolvovali proškolení aplikace jednotlivých systémových řešení, většinou tepelných izolací
  • jako autorizovaná osoba se permanentně účastním celoživotního vzdělávání při ČKAIT

Osvědčení o autorizaciCertifikát Centra pasivních domůCertifikát Centra pasivních domů 2Certifikát IsoverCertifikát UrsaCertifkát Weber