Kdo jsme

Po roce 2002 nastal zásadní průlom, a to účast na postupné rekonstrukci Pivovaru Nová Paka. Počátkem roku 2004 jsem dostal od vedení pivovaru velkorysou nabídku,  která se neodmítá. Dlouhodobé pokračování stavebních prací, ale pod vlastním jménem a zodpovědností. Založil jsem si vlastní  firmu, složil autorizační zkoušky ČKAIT, začal pomalu budovat malou ale spolehlivou, profesionální a fundovanou firmu.

 O co se snažíme?

  • neustále hledat nové informace, technologie, trendy ve stavařině
  • s přirozeným vztahem k přírodě
  • hledat východisko v energeticky šetrné a ekologické architektuře
  • poučit se, hledat zkušenosti a trendy vyspělé Evropy a  Skandinávie
  • spolupracovat s tvůrčími mladými lidmi - při řízení staveb, při zpracování architektonických studií i projektování, včetně výpočtů energetické optimalizace staveb

Rozvoj firmy

Od skromných počátků v roce 2004, hlavně pro zmiňovaný Pivovar Nová Paka, kdy se pohybovala tržba v rozmezí 5,5 – 8 mil. Kč  ročně,se objem práce i počet zaměstnanců a spolupracujících živnostníků  pomalu zvyšoval – od původních čtyř kolegů v roce 2004 po současných 12-14 stálých zaměstnanců.

Po roce 2009 přišla další velká výzva ve formě netradičního architektonicky vyhraněného rodinného domu na okraji Nové Paky. Dva roky koordinačně velmi náročné práce však stály za to. Dům dodnes vzbuzuje živé diskuse a protichůdné nálady. Plynule na tuto akci navázal další neméně avantgardní rodinný dům od stejného architekta, který je mimo jiné i autorem nové Klenotnice v Nové Pace a řady dalších významných kulturních památek po celé republice. V tomto období se výrazně zvýšil roční obrat (až na 20 milionu korun), v posledních letech se ustálil kolem 12 mil.

Stavby Chudoba